Diverse school hulp

Hoe een klein begin uitgroeit tot……..

 

Oktober 2003, zoals reeds elders vermeldt staat de container met hulpgoederen in Gambia met daarin ook schoolspullen.
Van particulieren en scholen mochten wij heel veel schoolspullen ontvangen en zelf hadden wij ook nog het nodige gekocht ( kleurpotloden, potloden, gum, slijpers, schriften, bosatlassen, pennen, papier, kleurboeken enz.)
Nadat wij de Jam Welly Nursery school (zie eigen pagina) bezocht hadden was er nog steeds genoeg over om ook anderen blij te maken.

De eerste school na de Jam Welly school (zie eerder) was de Jaarisu Lower Basic school in Sukauta village.
Wij kwamen op deze school via een tip van de Nederlandse consul Jaap Bos.
Zoals altijd kun je gewoon naar binnen gaan en is er een welkom met dans en zang. Het blijft iedere keer je ontroeren. Deze school was met hulp al een groot stuk verder dan menig school en kan echt als voorbeeld dienen.
Omdat de hulp hier niet zo hard nodig is hebben wij besloten de donatie klein te houden. deze school ontving schriften, kleur potloden, medicijnen, pennen, Bosatlassen, papier, stiften.

     

De tweede school is de Lamtoro Nursery school in Latrikunda Big tree.
Hier troffen we min of meer hetzelfde aan als in jam-Welly. Hoofdmeester M.A. Sallah liet ons alles zien en voor ons gevoel werd er hier heel goed les gegeven. Het gebouw is te klein voor alle kinderen en men is bezig met nieuwbouw echter het schiet gewoon niet op ivm het geld dat ontbreekt. Er moet nog een dak op en de deuren ontbreken en uiteraard het meubilair. De bedoeling was te helpen hier, echter de gevraagde kostenopgave hebben wij tot op heden nooit ontvangen. Jammer voor de kinderen maar ook vanuit hun kant moeten er initiatieven komen en daarom staat deze school even onder aan ons lijstje.

      

In 2005 hebben wij via via gehoord dat meester Sallah overleden is en dit verklaard uiteraard een hoop.

Maart 2004, We hebben nog wat potloden en balpennen maar liefst een bananendoos vol, samen met gids
Boy Leigh bezoeken we de school waar zijn vader vroeger les gaf de Sukuta Primary school.
Heel veel klassen hier de laagste groepen krijgen per kind 1 potlood en de wat ouderen kinderen 1 voor 1 een pen. Alles aan een persoon geven is niet wenselijk want je weet dan namelijk nooit of het ook aan de kinderen gegeven wordt.
School bezoek is en blijft echt super. 

   

 Mei 2004,  Upper Basic School Brufrut  de 1e kennismaking maar zeker niet de laatste keer ,dit wordt ons project voor 2005.
Hier moeten 4 klaslokalen extra komen en een watervoorziening voor 1000 kinderen. Deze school is nu de door ons uitgekozen school met de hoogste prioriteit want noodklassen zoals hieronder of buitenles kan niet. zie eigen rubriek.

Hierboven zag u hoe wij klein begonnen. stap voor stap groei maar ook leermomenten. Deze kleinschalige hulp groeide uit in 1e instantie met hulp in Jamwelly, toen 2 projecten in Brufut en daarna onze eigen Pallum school inBerending.

Goede Doelen Shop
Archief oude berichten
Volg onze groep
Direct bijdragen?
IBAN NL22ABNA0603016960
BIC ABNANL2A

Kinderhulp Gambia Veendam
KvK 02090601

Algemeen Nut Beogende Inst.
(ANBI) 81.50.09.288

gastenboek
Voor een reactie of om te lezen:

GA NAAR HET GASTENBOEK

contact
Fred en Ivonne Hulsebos
Pottenbakkersstraat 53
9646AP Veendam
The Netherlands

T 0598-625356
M 06-22483703

Info@kinderhulpgambia.nl