Berending doven en blinden onderwijs

Toen KHG in 2007 bezig was de kleuterschool te realiseren, ontmoetten wij bij toeval tijdens een doorgang door het dorpje Berending een meisje met schitterende lichtblauwe ogen. Zij was doof. We bezochten haar compound en zo ontmoetten wij ook haar zusje met eenzelfde stel felblauwe ogen, en hun moeder. Maar zij praatten niet en waren doof. We ontdekten dat zij niet naar school gingen en erg geïsoleerd leefden . Hier wilden wij als stichting wat aan doen. 

     

Wij hebben toen in overleg met het dorpscomité PALLUM begin 2008  twee jonge vrouwen uit het dorp op kosten van KHG op cursus in Serrekunda gestuurd en we waren stomverbaasd toen we zagen dat zij november 2008 al lesgaven in hun eigen dorp aan 5 dove en 3 blinde kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar! Ze maakten gebruik van de door ons meegebrachte brailletypemachines, maar verder zijn er helaas nog geen voorzieningen. 

         

Kinderen met een beperking  zie je in Afrika vaker dan in Nederland dit komt door falende medische zorg, armoede, ondervoeding, te kort aan vitamines maar ook door insecten en infecties. Wij vinden dat ook zij een kans hebben en dat is ook het oorspronkelijke idee achter onze stichting; “iedereen verdient gelijke kansen”.

De nu 8 aanwezige kinderen (blind of doof) krijgen sinds eind 2008 of buitenles of maken tijdelijk gebruik van de ruimte van de Pallumschool.  Wij zouden dit project graag uitbreiden ,volwaardige lokalen zodat ook in de toekomst kinderen uit de omliggende dorpen (Kartong – Gunyur en alles wat er tussen ligt) met een beperking gebruik kunnen maken van het dove- en blindenonderwijs. De 2 gekwalificeerde onderwijzeressen voor braille en voor het geven van gebarentaal   zijn er dus al, en in de omgeving ook nog genoeg kinderen met een beperking  maar het belangrijkste is een eigen plek! 

           

In 2009 hadden we uitbreidings plannen: naast de kleuterschool die in 2007 door KHG gebouwd is mbv de locale bevolking (in een leer/bouwproject) hadden we samen met Pallum een perceel gevonden dat geschikt is voor 2 klassen en een grote multifunctionele ruimte. De planning was om medio 2009 te beginnen met de bouw, die wederom uitgevoerd zou gaan worden door de locale mensen. Een bouwschets was gemaakt.

    

KHG zou alles financieren, van aankoop van de grond tot aankoop materialen, betalen salarissen tijdens bouw maar gaan ook voor het interieur en het onderhoud. Duurzaam- maar vooral samen bouwen is/was ons streven.

2010 hebben we met spijt in ons hart besloten het project zo kleinschalig in Berending te laten. Deze huidige kinderen blijven op de Pallumschool  les krijgen maar  de draagkracht vanuit de achterban hebben we geconstateerd is te klein om het project te laten groeien. Harde keuze maar iets moet wel haalbaar en realistisch zijn.

Goede Doelen Shop
Archief oude berichten
Volg onze groep
Direct bijdragen?
IBAN NL22ABNA0603016960
BIC ABNANL2A

Kinderhulp Gambia Veendam
KvK 02090601

Algemeen Nut Beogende Inst.
(ANBI) 81.50.09.288

gastenboek
Voor een reactie of om te lezen:

GA NAAR HET GASTENBOEK

contact
Fred en Ivonne Hulsebos
Pottenbakkersstraat 53
9646AP Veendam
The Netherlands

T 0598-625356
M 06-22483703

Info@kinderhulpgambia.nl