Hartoperatie Solomon Correa

Mei 2009, hoe het begon….

Tijdens het uitdelen van 200 malarianetten in het dorpje Kubuneh horen we van een daar aanwezige Nederlandse verpleegkundige Gabrielle dat er in het dorp een jongen is van 17 jaar die dringend hulp nodig heeft. Dat was het begin van een samenwerking met Solomon.

         

Gabrielle kwam met Solomon in contact tijdens haar werk in de kliniek,begin 2009 werd Solomon (17 jaar) zwaar benauwd in een kruiwagen binnengebracht. Ze luisterde naar zijn longen en na wat onderzoek, begreep ze dat hij overvult  was, tevens malaria had en een flinke longontsteking. Gauw werd er een vochtafdrijvend middel gegeven en gelukkig trok hij weer iets bij. Ook werd hij vervolgens behandeld voor de malaria, bloedarmoede en de longontsteking. Het was kantje boord……   Zo was het 1e contact met Gabrielle en ze hoorde meer over hem.

Levensverhaal Solomon

Toen Solomon 7 jaar oud was werd hij ernstig ziek. Hij had een ernstige vorm van acute kinderreuma opgelopen. Dat was in September 1999. Toen bleek ook dat hij tengevolge van deze ziekte een beschadiging van zijn hart heeft opgelopen. Een hartklep functioneert niet meer en zijn hart krijgt steeds meer problemen met pompen. Hierdoor raakt Solomon regelmatig overvult,  waardoor hij opgezette ledematen en vocht achter zijn longen krijgt. Tot nu toe was het redelijk op te vangen met maandelijks antibioticakuren en hartmedicatie. Maar…… hij gaat steeds meer achteruit en het blijkt dat, als hij geen openhart operatie krijgt, dat hij niet lang meer te leven heeft!

Een jongeman die altijd langs de kant moet zitten als zijn vrienden voetballen. Een jongenman die graag naar school ging en erg intelligent is en heeft moeten stoppen toen hij ziek werd, want zijn alleenstaande moeder kon niet zijn schoolgeld en zijn medicatie betalen. Zijn vader heeft hen al op jonge leeftijd verlaten. Solomon is het enigste kind van zijn moeder en ze doet alles wat in haar vermogen ligt om hem te helpen…..  

    

onderzoek in Gambia

Deze jongeman kan alleen in het buitenland geopereerd worden, omdat er in The Gambia en omliggende landen geen mogelijkheid voor is.In Nederland zou zo’n jongen al lang geopereerd zijn, maar zijn “wieg” stond helaas in Afrika.     

Wat heeft  stichting Kinderhulp Gambia gedaan voor Solomon?

Wij hebben Solomon mei 2009 geïnterviewd, om te bekijken of hij in aanmerking kon komen voor sponsoring voor een herstart van zijn schoolopleiding. En……. wij hebben ja gezegd!

  • Solomon heeft in de zomer van 2009 een computercursus gedaan.
  • In September 2009 heeft hij zijn school weer opgepakt, zijn moeder kon niet de school en medicatie betalen. KHG heeft school en inwoning betaald.
  • Solomon heeft ene vishengel ontvangen om te kunnen vissen, op deze manier is hij toch bezig en het levert hem ook nog een lekkere vis op.

          

 

Maar Kinderhulp Gambia voerde ook aktie voor een hart operatie.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven had al toegestemd in een operatie, mits de ziekenhuis kosten vergoed worden. Het ziekenhuis zit zelf midden in een reorganisatie en dat vraagt vele offers. Dan is het begrijpelijk dat er een tegemoetkoming gevraagd wordt. Een Cardio chirurg Bart van Staaten is bereid om de operatie gratis uit te voeren en Dr. Jan v. Spreeuwel die zelf gespecialiseerd Maag-Lever-Darm specialist is wil gratis een stukje nazorg op zich nemen (dat betekend geen honorarium voor de specialisten). Andere artsen die toegezegd hebben zijn, Marco Haanschoten, anesthesist Hiermee worden de kosten al een stuk lager.

Jos Dankers en Mieke van de Heuvel uit Eindhoven van www.stichtingwwtoegankelijk.nl
willen als gastgezin fungeren als Solomon hierin Nederland is.

Alles zal ongeveer 1 maand duren maar er was in  korte tijd dus héél véél   geld nodig alvorens er geopereerd kan worden: u moet denken aan 15000 tot 20.000 euro.

Maar het aller belangrijkste voor Solomon was dat er in 8 maanden tijd het benodigde geld opgehaald is tbv zijn hartoperatie en zaken er om heen denk aan reiskosten, ticket, visum, paspoort, medische verzekering, kleding en verblijfskosten in Nederland. Hij hoorde dit goede nieuws van Fred de kerstman op 26 december 2009.

Hartoperatie 2010

Op 29 maart 2010 was het zover Solomon Correa vloog met ons mee naar Nederland. Zijn familie nam met veel tranen afscheid in Banjul.    

                                      

06 april Bart van Straaten Hartchirurg van Het Catherina ziekenhuis in Eindhoven opereerde Solomon, 2 nieuwe hartkleppen en een hartklep werden gerepareerd. Een erg zware operatie en de schade was groter als vooraf was geconstateerd. Duidelijk was wel zonder operatie had Solomon niet lang meer geleefd!

 

1 dag later, helaas complicaties bloedingen en bloedstolsel duswas er een  2e spoedoperatie voor Solomon nodig. Maar gelukkig ging het herstel erna voorspoedig, 14 april is hij ontslagen en verbleef hij bij het gastgezin Jos en Mieke Dankers in Eindhoven.

Ipv 29 april 2010 werd er door een kleine complicatie pas 7 mei terug gevlogen,  Solomon is gezond en weer verenigd met zijn moeder en familie in Gambia.

     

Zonder deze operatie en zeker de hulp van het dokters team en het Catherina ziekenhuis, de sponsors  was Solomon gestorven! Wij bedanken daarom  een ieder die deze noodzakelijke hartoperatie mogelijk heeft gemaakt!

paar maanden na operatie kregen we deze foto uit Gambia het gaat goed met hem en zijn wond is mooi dicht!

Na de hartoperatie

Na de operatie dient Solomon gebruik te maken van antistollingsmedicijnen, om trombose te voorkomen . Hiervoor dient hij elke 2 tot 4 weken zijn bloedwaarde (INR) te laten meten. In Gambia nog niet zo makkelijk. In plaats van hem naar een kliniek in Banjul te sturen waar bloed moet worden afgenomen en een dosering voor de medicijnen bepaald moet worden is er een andere oplossing gekomen. Jos en Mieke( gastgezin)  hebben destijds in Nederland contact opgenomen met De Nationale Trombose Dienst  omdat deze stichting via trombose zelfmeten en een training via internet Solomon op afstand in de gaten kunnen houden vanuit Nederland, zelfs in Gambia! Na een korte internet training gevolgd door telefonisch advies meet Solomon nu in Gambia dus zelf zijn bloedwaarde d.m.v. een vingerprik en geeft hij dit door via internet. Via hetzelfde medium krijgt hij zijn medicatiedosering en advies retour.

Mede door deze fantastische zorg op afstand en zijn operatie kunnen wij 1 jaar na dato schrijven dat het erg goed gaat met Solomon en dat hij al een echte man begint te worden.

   
   
Goede Doelen Shop
Archief oude berichten
Volg onze groep
Direct bijdragen?
IBAN NL22ABNA0603016960
BIC ABNANL2A

Kinderhulp Gambia Veendam
KvK 02090601

Algemeen Nut Beogende Inst.
(ANBI) 81.50.09.288

gastenboek
Voor een reactie of om te lezen:

GA NAAR HET GASTENBOEK

contact
Fred en Ivonne Hulsebos
Pottenbakkersstraat 53
9646AP Veendam
The Netherlands

T 0598-625356
M 06-22483703

Info@kinderhulpgambia.nl